Pusat Kajian Hadis (PKH) Jakarta, merupakan wadah dan media untuk mengkaji dan menyebarluaskan hadis-hadis Rasulullah SAW. Didirikan dalam rangka ikut menjaga kemurnian ajaran Islam, terutama yang bersumber dari Hadis Rasulullah SAW. Mempunyai visi dan membawa misi sebagai berikut :

Visi :

  1. Berkhidmat untuk kepentingan Islam melalui kajian Hadis-hadis Rasulullah SAW
  2. Menjadi Pusat Informasi Hadis
  3. Menjadi Pusat Kajian Hadis

Misi :

  1. Menjaga kemurnian ajaran Islam dengan memperkuat kajian dua sumber ajaran, yaitu al-Qur’an dan Hadis.
  2. Memfasilitasi kebutuhan penelitian hadis dengan menyediakan sarana perpustakaan dan media penunjang.
  3. Menyebarluaskan ilmu-ilmu yang bersumber al-Qur’an dan hadis melalui media cetak dan elektronik, juga melalui pendidikan

Selengkapnya tentang Pusat Kajian Hadis dapat dibaca di https://pkh.or.id